تبلیغات
   

متولدین دهه اول این ماه، عموماً تندرو – ستیزهگر و بعضاً

عكسالعملی ناشناخته دارند. جایی كه میبایستی عصبانی

شوند، ساكت میمانند و در وقت سكوت، ممكن است واكنش

غیر عادی نشان دهند. این افراد در تربیت فرزندان كوشا – از

نظر خودی بداخلاق، ولی از نظر دیگران خوش اخلاق جلوه می

كنند. اینان سخاوتمند – با گذشتمذهبی – پایبند به احكام

و مبانی اخلاقی خانواده – عموماً دارای ثبات شغلی و

شخصیتی – بعضاً دارای مصونیبت ذاتی نسبت به بیماریها –

دارای طول عمر – در مقابله با خطرات نوعی غانرژی و قدرت

در خود احساس میكنند، اما با این حال تحمل آنها در مواجهه

با مشكلات و در مواقع بحرانی محدود میباشد. این افراد گاه

دچار افسردگی و اضطراب میشوند – در شرایط مناسب و

هدایت درست، فضایل انسانی عالی در آنها تثویت و شكوفا می

شود- این افراد عموماً پرتلاش و زحمتكش هستند – اینان

سرپرستان خوبی برای همسر و فرزندان خود میباشند – اغلب

علاقمند به طبیعت و سیر و سفر هستند – اینان طرفدار ثبات

شغلی – علاقمند به زندگی جمعی و پذیرش مسئولیتهای

سنگین میباشند .

این افرائ عموماً از نوعی تعصب قومی و فامیلی برخوردار می

باشند. چنانچه شكست بزرگی بر آنها تحمیل شود، بدترین جنبه

شخصیتی آنان ظاهر میشود – متولدین این دهه عموماً كنجكاو

– تیزبین – تا حدی سهل انگار – اهل سرفه جویی و پسانداز

– اماده انجام هر كار – بعضاً چند شغلی – عموماً دارای روحیه

ای شاد و امدیوار – افرادی مردمدار – كمتر دهنبین و تلقین

پذیر – گاه تك رو و یكدنده – اغلب افرائی قابل اعتماد و

امانتدار – بعضاً طرفدار دروغ مصلحتآمیز – در عین اجتماعی

بودن، گاه طالب تنهایی و انزوا طلب – عموماً د رحل مشكلات

خود و خانواده موفق .

مشاغل موافق متولدین این دهه عموماً مدیریت در امور شغلی

و اداری – صنعت كشاورزی و دامداریوكالت – مشاور

امور مالی – نمایندگی – واسطهگی و غیره میباشد .

متولدین دهه دوم این ماه عموماً زود رنج – احساساتی – در

امور خانوادگی خوش اخلاق و دارای مدیریت خوب – گاه

مدمدمی مزاج و لجباز – عموماً كم حرفل – اغلب بد گمان – در

قضاوت عجول – افرادی وطنپرست و در مواقع جنگ، كارساز

– بعضاً ظاهربین و تلقینپذیر – نفع طلب – باهوش و زیرك –

در خانواده دارای رفتاری شغلی و اقتصادی فعال – در اغلب

امور محتاط – در كار خرید و فروش موفق – در امور اجتماعی

فعال، اما غیر ثابت – واكنش آنها در مقابله با مسائل و    

مشكلات كند، اما در وقت لزوم تند و افراطی – ذاتاً افرادی

خوددار و تودار – از لحاظ عاطفی متغیر – بعضاً دارای افكار و

ایدههای خوب، اما در اجرای آنها كمتر موفق .

مشاغل موافق برای این افراد، نظامیگریپلیسی – تجارت

خارجی – امور سیاسی – امور مالی و دفتر – حسابداری و

حسابرسی و .... میباشد .

متولدین دهه سوم این ماه از نظر روحی و جسمی مقاوم –

دارای خصلت‏های وراثتی – در ظاهر آرام و صبور و با

حوصله، در باطن نا آرام و متلاطم، خودخور و تودار – عموماً

گوشهگیر – مختاط و گریزان از نوآوری – مصلحت اندیش –

در امور خانوادگی با حس مسئولیت و دارای رفتار منطقی –

فردی عاطفی و متعصب – اهل معاشرت و دوستی، اما بیشتر

در چارچوب خانوادگی و فامیلی – پرتلاش و پرانرژی اما زود

خسته میشوند – زود منفعل و زود آرام میشوند – به دلیل

داشتن طالعع خوب، عموماً به اهداف و خواستههای خود می

رسند – اغلب در امور مای و اقتصادی، استعداد خوبی از خود

نشان می‏دهند – دارای افكار و اندیشههای خوبی هستند، اما

بیشتر در چارچوب تئوری میمانند و كمتر به آنها عمل میكنند

– این افراد عموماً طالب نظم و انضباط بوده، اهل كار و فعالیت

و امیدوار به آینده میباشند – در امور خانوادگی نیز صبر و

حوصله خوبی از خود نشان می‏دهند – قدرت همسویی و تطبیق

با هر شرایط را دارند – اغلب در جایی كه منافع آنان ایجاب

كند، افكار و عقیده خود را تغییر می‏دهند – عموماً به پوشش

ظاهری، خوراك و پاكیزگی محل زندگی خود اهمیت میدهند –

در جمع خانواده افرادی صمیمی و با محبت هستند – معمولاً در

مسائل خانوادگی اهل شور و مشورت هستند – عموماً طالب

ثبات شغلی بوده ولی گاه تغییر شغل میدهند – این افراد عموماً

پایبند آداب و رسوم گذشته بود و از لحاظ اقتصادی موقعیتی

متوسط دارند – اینان به مهمانی و تفریح علاقمند بوده گاه

حراف و دهن بین هستند – عموماً نوعی حس خودبینی و

شهوت پرستی در آنها دیده میشود – اغلب اهل معاشرت با هر

قشری هستند – بعضاً ظاهری جذاب دارنداینان اهل دروغ

مصلحتآمیز بوده و مشاور خوبی برای دوستان و نزدیكان می

باشند – این افراد به طبیعت و زیباییهای آن علاقمند بوده اهل

سیر و سفر هستند – از صفات خوب آنان شوخ طبعی و بذله

گویی است – این افراد عموماً مهربان – بخشنده – دارای قوه

تشخیص خوب – خود متكی – واقع بین – بعضاً دارای رفتاری

ایمانی و عرفتی – طرفدار محرومین و مظلومین هستند .

مشاغل مناسب برای اینان: امور سیاسی – روحانیمربی

گری – امور مالی و اقتصاد – امور نظامی و اطلاعاتی –

كارمند دفتری – امورات مذهبی – كار در مراكز خیریه و ....

میباشد

 

صفحه اصلی