تبلیغات
   

متولدین دهه اول این ماه افرادی مقاوم – با ثبات – كمی مغرور

– با اعتماد به نفس – دارای قدرت اراده صمیمی – خوش

برخورد – با محبت و با گذشت – شجاع – پرحرف – اهل بحث

و تحقیق – از نظر خانوادگی همسر دوست و خانواده دوست –

طالب رفاه خانواده – مشاوری خوب به هنگام تصمیمگیری یا

گرفتاری – از نظر عاطفی متعادل – مقاوم در مقابل مشكلات و

كمبودها – عموماً دارای موفقیت شغلی – اغلب دارای تخصص

و ابتكار – دارای استعداد و حافظهای خوب – صادق و درستكار

– در دوستی وفادار – در رسیدن به اهداف جدی و كوشا – در

امور خانوادگی و زناشویی موفق و گاه بدشناس – در تعلیم و

تربیت فرزندان اغلب موفق – عموماً آماده مبارزه با مشكلات –

در امور اجتماعی موفق – مقاوم در مقابل بیماریها – دارای

طول عمر – اهل تفكر و اندیشه و سنجش – همسری خوب –

اهل معاشرت – شریك و همكار خوب – دوستدار زندگی آرام و

بی دردسر – دارای ظاهری آرام و درونی ناآرام – پركار –

پرانرژی – گاه عجول و دارای عكسالعمل فوری – دارای نوعی

غرور و خودبینی – خوددار مقابل تمیلات نفسانی – دوست

طلب – شریكی قابل اعتماد – اغلب شوخ طبع و بذلهگو –

بیشتر متكی به تجربیات شخصی – در امور شغلی و اقتصادی

نسبتاً موفق – علاقمند به مشاغل خدماتی – عموماً افرادی

خوش فكر و مورد احترام – سرگرمی اغلب این افراد مطالعه و

مسافرت است .

متولدین دهه دوم این ماه عموماً افرادی خوش شانس –

خوشبین – خوش برخورد – دارای رفتاری متعادل – دارای

عمری كم و بیش طولانی – سخاوتمند – صبور و با ثبات –

طالب نظم و انضباط – از نظر ظاهری آراسته و خوش پوش –

از نظر خانوادگی منطقی و دارای اخلاقی خوب – نسبت به

خانواده، دوستان و آشنایان تا حدی متعصب – در انتخاب

دوست محتاط – علاقمند به طبیعت و سیر و سفر – شریك،

همسر و همكاری خوب – طالب نورآوری و ابتكار – در دوستی

پایدار – از نظر جسمی و روحی مقاوم – افرادی قدرشناس

دارای استقلال رأی و تعیین كننده خط و مشی زندگی خود –

بعضاً درون گرا – دارای اعتماد به نفس – دوستدار مشاغل

فكری- بعضاً دارای استعداد هنری و ادبی – بعضاً مبتكر و

مخترع در مشاغل دستی و صنعتی - افرائی صادق و راستگو –

عموماً دست و دلباز و بعضاً خسیس – اغلب به فكر رفاه و

آسایش خانواده – دارای سلامت فكر و اخلاق در بین افراد

خانواده – عموماً در امور تحصیل و ازدواج، خوش شانس –

در اموز شغلی گاه گرفتار شكست شده اما به زودی آن را جبران

میكنند. در عشق و دوستی و شراكت پایدار – بعضاً در

برخورد با مسائل سخت، منفعل شده و ممكن است قهر، طلاق،

به هم زدن شراكت، پرخاشگری و رفتار غیر منطقی از خود

نشان دهند. به طور كلی تا زمانی طولانی شخصیتی پایدار

دارند و فقط گاه متغیر میگردند .


 

مشاغل موافق متولدین ماه، سرمایهگذاری –

شركت داری – مشاغل علیم – فنی و تخصصی

– امور فلسفی – مدیریت – نظامی گری –

رهبری و .... میباشند .


 

متولدین دهه سوم این ماه افرادی خوش برخورد

– خوش زبان – اهل معاشرت – عموماً دارای

نظم و انضباط – دارای ارادهای خوب و اعتماد

به نفس – شجاع و بخشنده – اغلب دو

شخصیتی – در شخصیت دوم، اغلب تندخو –

ستیزهجو – عجول – گاه دارای رفتار

هیستریكی – در حالت اول افرادی مؤدب و

معاشرتی – اهل منطق – دارای افكاری مثبت –

علاقمند به امور ادبی و هنری – بعضاً هنرمند

– از نظر اقتصادی عموماً موفق – در امور

خانوادگی و زناشویی، پراحساس و با مسئولیت

– دارای سلامت حجسمی و روحی – عموماً

دارای عمر طولانی – اغلب در مواجهه با

مشكلات، شجاع و مقاوم – بعضاً عاطفی و

احساساتی – زمكانی شوخ و بذلهگو و اجتماعی

و گاه خموش و منزوی – از نظر شغلی محافظه

كار و پنهان كار – از نظر مسكونی، اغلب در

حال تغییر و جابهجایی – عموماً هعلاقمند به

پول و سرمایهداری – بعضاً خسیس – عموماً معاشرتی و

طالب بودن در جمع – گاه راغب به تنهایی – عموماً یاور

همسر و فرزندان – اغلب خموش پوش و خوش خوراك و طالب

تفریحات – بعضاً علاقمند به طبیعت و طالب سیر و سفر – از

نظر اجتماعی خوش نام، صمیمی و قابل اعتماد – بعضاً

مشاوری خوب برای خانواده، دوستان و همكاران – بعضاً

طرفدار تز دروغ مصلح آمیز .


مشاغل مناسب برای این افراد، فعالیت سیاسی

– فعالیت تبلیغی – فعالیت اجتماعی و رفاهی –

امور سرمایهگذاری – تشكل‏های سیاسی و

اجتماعی – شاغل در مراكز رفاهی و عام

المنفعه و ....

 

صفحه اصلی