تبلیغات
   

متولدین این ماه به طور كلی افرادی حساس و دارای حس

پیشگویی یا بیش حسی از آینده هستند. این افراد دارای توانایی

های جسمی و روحی خوبی بوده و تحمل آنها در مقابل سختی

ها و مشكلات زیاد است این افراد اغلب استعداد كشف و شهود

دارند و به پدیدهها و عواملی دسترسی پیدا میكنند كه در

شرایط عادی میسر نیست .

متولدین دهه اول این ماه اغلب شخصیت پیچیدهای دارند و در

برخورد با مسائل واكنش یكسان ندارند. اینان افرادی متفكر –

مرموز – متغیر – علاقمند به مشاغل فنی و سخت – اغلب

دارای تخصص و تبحر در شغل خود – در امور خانوادگی و

زناشویی، افرادی درون گرا و عزلت طلب – بعضاً افرادی

خودخور – تودار – بی اعتماد به دیگران – رازنگهدار – از

لحاظ جسمانی اغلب دارای خصوصیات ارثی – عموماً تابع

غریزه طبیعی و جنسی – برخوردار از سلامت جسم و رشد

طبیعی – از نظر اجتماعی و اقتصادی منفعت طلب – از لحاظ

خانوادگی افرادی موفق و تا حدی خودبین - پایبند به موازین

اجتماعی – موفق در امور اقتصادی – همكار و شریكی خوب –

افرادی فعال – معاشرتی – كمی خسیس – گاه تندخو – عموماً

در پی تلاش مادی و مالی – منطق گرا – مقاوم – در مقابل

سختیها دارای صبر و تحمل – در امور تحصیلی دارای استعداد    

خوب – اغلب افرادی خوش برخورد – خوش معاشرت –

علاقمند به كارهای فكری و معنوی – طالب حمایت از محرومین

و مظلومین – اغلب علاقمند به فعالیتهای هنری و ادبی –

طبیعت دوست و زیبا سندعموماً در زندگی راضی و

خوشبخت – سخاوتمند – شجاع و قوی – اغلب اهل تدریس و

تحصیل و تحقیق – بیشتر علاقمند به علوم فطری .


متولدین این دهه از نظر شغلی اغلب نویسنده – شاعر – استاد

دانشگاه – واعظ – فیلسوف – صاحبان شركتهای خصوصی و

تولیدیصاحبان مشاغل آزاد – مشاغل خدماتی و ... می

باشند .


متولدین دهه دوم این ماه عموماً تابع شرایط زمانی و مكانی

بوده در مقابله با مسائل و مشكلات عكسالعملی متفاوت دارند

– گاه چنان متغیر هستند كه ممكن است هر روز تصمیماتی

متفاوت از تصمیمات روز قبل بگیرند. این افراد در امور مالی و

خانوادگی نسبتاً‌موفق هستند. عموماً افرادی محتاط – محافظه

كار – گاه دارای ایدهها و افكار خحوب – افرادی خانواده دوست

– همكار، همسر، پدر و مادری خوب – عموماً تمیز و آراسته –

بعضاً شلختهكم حرف و سخن سنج هستند. این افراد حساس

– درونگرا – گاه عصبی مزاج – دارای رفتاری افراطی در غم

و شادی – از نظر خانوادگی مثبت و علاقمند به خانواده –

افرادی 1رتلاش و زخمتكش – در امور فنی و تكنیكی متبحر –

همكار و شریكی خهوب – اندكی خسیس و تنگ نظر – افرادی

قانه و گریزان از تشریقفات – دارای ظاهری آرام اما باطنی

ناآرامبعضاً دارای میل درونی برای اذیت و آزار دیگران –

بیشتر حراف هستند تا اهل عملعموماً دهن بین – از نظر

اقتصادی كم و بیش موفق – اغلب در دوستی ثابت قدم – بعضاً

پرطاقت و پرخوصله – در امور خانوادگی اغلب خوش شانس و

بعضاً گرفتار مشكلات – در امور شغلی ناپایدار – اغلب كارها

را نیمه كاره رها میكنند و ممكن است بارها با شكست شغلی

مواجه شوند. اما به خوبی از آن خواهند گذشت. اینان اغلب

افرادی صمیمی و با محبت هستند .

مشاغل موافق با متولدین این دهه، مشاغل خدماتی – شراكتی

كارمندی – صنایع دستی – مهندسی – ابتكار و اختراع –

معماری – صنعت دامداری و كشاورزی – فعالیت در امور

سیاسی و ...

میباشد .

متولدین دهه سوم این ماهع از نظر جسمی و روحی، افرادی

قوی، دارای طول عمر – عمق نگر – دارای ارادهای قوی – در

امور فكری، فلسفی و اجتماعی، اغلب موفق – دارای طبعی

خوش در برخورد و معاشرت – همسری خوب و با احساس و

منطقی – در رسیدن به اهداف كوشا – همكار و شریكی خوب

صادق و درستكار – در دوسی وفادار – دارای قدرت ابتكار –

دارای روحیه مقاومدارای حس پیشبینی و پیشگیری از

خطر – اغلب شكاك 0- دارای روحیه تهاجمی – پرسشگر و

تیزبین – به دلیل حساسیت و كنجكاوی، اغلب گرفتار مشكلات

– بعضاً نا امید، نگران و ترسو – در امور اقتصادی نه چندان

موفق – اغلب درونگرا و منزوی – افرادی محتاط، مطیع و سر

به راه .

مشاغل متولدین این دهه اغلب، مشاغل پلیسی – قضایی

مدیریت – سیاستمدار – برنامهنویس – كارگزار – ریاست –

وكالت و ... میباشد

 

صفحه اصلی