تبلیغات
   

متولدین این ماه اغلب افرادی با ادب و اندیشه – هنرمند و

هنرشناس – سخاوتمند – مردم دوست – سخن سنج و خوش

برخورد – خوش گذران – دارای روحیه مثبت – اهل معاشرت

– خوش بین – دارای اندیشهای باز – از نظر شغلی استعداد

پست وزیری – مدیریت – ریاست – رهبری – سیاست و ... را

دارند. از لحاظ زندگی مشترك و خانوادگی – افردی واقع بین –

مثبت اندیش و در ایجاد و برقراری آرامش در خانواده و تربیت

فرزندان موفق – از لحاظ اقتصادی نیز كم و بیش وفق و دارای

موقعیت مالی خوب. در امور اجتماعی افرادی مثبت و خیرخواه

– در امور سیاسی موفق – عموماً طالب مشاغلی هسند كه در

ارتباط با رفاه عمومی و آسایش دیگران باشد .

متولدین دهه اول این ماه از لحاظ فیزیكی دارای اندام قوی با

استخوانهای درشت – از لحاظ روانی اغلب متزلزل و مضطرب

– ستیزهجو – نكته سنج – متفكر – در امور خانوادگی سخت

گیر – دارای خصوصیات ارثی – حراف – در قضاوت منصف –

از لحاظ روحیه متعادل – طالب زندگی جمعی و خانوادگی –

درامور اقتصادی علاقمند به كار جمعی – عموماً دارای شغل

متنوع – افرادی خون گرم – خوش بین – گاه تندخو . عصبی

مزاج – افرادی پرانرژی و فعال – كنجكاو و پرسشگر – از نظر

مالی و اقتصاد متوسط – در زندگی و فعال – كنجكار و

پرسشگر – از نظر مالی و اقتصادی متوسط – در زندگی

خانوادگی عموماً موفق – افرادی قابل احترام، اما نه چندان قابل

اعتماد – از لحاظ شغلی در گروه مشاوران، مدیران،

سیاستمداران، محققین، اساتید دانشگاه، خبرنگاران، روزنامه

نگاران، نقاشان، خطاطان، مهندسین، متخصصین علمی،

مجسمه سازان، صاحبان هنرهای دستی و .... قرار میگیرند .

متولدین دهه دوم این ماه افرادی متعادل – عموماً دارای فضایلی

نیك – افرادی خوش شانس – خوش برخورد – اهل معاشرت –

در امور شغلی و اقتصادی موفق – از نظر خانوادگی دارای

همسری خوب با مشكلات محدود – در رفع مشكلات توانا – تا

حدی دارای خصوصیات ارثی – خانواده دوست و علاقمند به

زندگی جمعی – عموماً دنبالهرو مشاغل سنتی و خانوادگی –

افرای مصلحتگرا – اهل بحث و مجادله، به خصوص در امور

خانوادگی – در دوستی وفادار – در شراكت قابل اعتماد –

افرادی فعال – مدیری خوب در وضعیت بحرانی – حراف – گاه

متعصب و جنگ طلب – طالب مشاغل پر دردسر – عدم ثبات

شغلی – دارای رفاه نسبی – خوش فكر و خوش بین – عموماً

طالب سرنوشت – در زدواج خوش شانس و دارای مشكلاتكم

خانوادگی – در امور خانواده محتاسط و ملاحظه كار – عموماً

در هر شرایطی احساس خوشبختی میكند. در شرایط عادی

افرادی صبور، ولی در مواقع بحرانی اغلب تصمیمات عجولانه

میگیرند .

مشاغل مناسب برای این افراد، فعالیت سیاسی – مشاورهای

محقق و ارزیاب – فعالی در صنعت كشاورزی و دامداری –

امور تربیتی و ....

متولدین دهه سوم این ماه افرادی نسبتاً سالم و متعادل –

عموماً پرخور و پر اشتها – احساساتی و پرهیجان – از لحاظ

فیزیكی اغلب چاق و قوی – علاقمند به مهمنی و سورچرانی –

اهل معاشرت با افراد خوش گذران – در دوستی پایدار – اغلب

بی مسئولیت – عموماً‌تابع هواس نفس- از بحث و جدل گریزان

– عموماً جزو طبقه متوسط – خوش برخورد – بذلهگو –

عموماً دارای صفات و گاه مشاغل موروثی – میانهرو و

محافظه كار – عموماً دارای چند شغل و چند تخصص – گرایش

به تمایلات جنسی و جسمانی – پرهیز در برخورد با مشكلات،

اما توانان در حل آنها – حراف اما منطقی – عموماً در انتخای

همسر و حتی خرید اشیاء و لوازم، سختگیر و بد سلیقه –

طرفدار ثبات شغلی و ثبات زندگی – از لحاظ مالی دارای رفاه

نسبی – در امور خانوادگی دوراندیش و مصحلت بین – اینان

اگر از توجه و دقت خود بهره بگیرند، در اغلب مور موفق

خواهند بود .

این افراد اغلب شاغل در امور ساختمانی سازی – صنایع دستی

و كارهای دستی – مشاغل سیاسی – در گروه كارگزاران –

قاضیان – مصلحین جامعه و .... میباشند

 

صفحه اصلی