تبلیغات
   

متولدین این ماه به طور كلی افرادی خوش شانس – خوش

برخورد – اهل صفا و صمیمیت – اغلب دارای صفات خوب و

پسندیده – در دوستی پایدار – پایبند به قول و قرار – صادق و

راستگو – خیرخواه – جذاب نیك سیرت – در امور شغلی و

اجتماعی اغلب موفق و ....

متولدین دهه اول این ماه اغلب دارای روحیهای خشن – سخت

گیر – پرحرف – جدی – ستیزهجو – كم تحمل و بد اخلاق – در

امور اقتصادی نسبتاً موفق – در مدیریت و سرپرستی كم و

بیش موفق – بعضاً خسیس و تنگ نظردر امور اجتماعی

فعال – در برخورد با افراد جدیتر از خود عقب نشینی میكنند.

به محض احساس ضرر، از شراكت یا دوستی صرفنظر میكنند

این افراد دارای فضایلی نسبتاً خوب – طالب صلح و آرامش –

علاقمند به امور هنری – در امور اقتصادی محدوددارای یك

شغل یا یك تخصص – بیشتر طالب كارهای سبك و كم زحمت و

پر فایده – عموماً متخصص در امور خرید و فروش – اغلب

تاجر – دلال – كارمند – واسطه و غیره – افرادی مقلد – سریع

التأثیر – بعضاً دارای نیروی فوق طبیعی و تلهپاتی و قدرت

هیپنوتیزمدارای استعداد پیشبینی و پیشگویی – ارائه دهنده

راهحلهای خوب در مسائل پیچیدهعموماً حدس آنها در

امورات مختلف و بعضاً‌ در امور سیاسی و اقتصادی صحیح و

درستدر حل مسائل خانوادگی توانا – دارای قدرت تطبیق با

هر شرایط و محیط – از نظر عاطفی ضعیفاند،زیرا در تصمیم

گیریهایشان عاطفه نقشی ندارد .

متولدین دهه دوم این ماه اغلب افراطی – تندرو – پرخاشگر –

بعضاً دارای شخصیتی جدی – قاطع – سختگیرحراف –

دارای جمجمهای بزرگ – پیشانی قوی – بسیار حساس –

دارای حافظهای قوی – اغلب افرادی منطقی – باهوش – سریع

الانتقال – حاضر جواب – عموماً‌آشنا به مسائلی فنی و تكنیكی

– منظم در زندگی – مشاور در امور خانوادگی – در حل

مشكلات توانا – از نظر اقتصادی خودكفا – در مسائل عاطفی

فاقد جذابیت و انعطاف – اغلب ریاضا دانان، حسابدارها و

كسانی كه به هر طریق با حساب و حسابرسی و غیره در

ارتباط باشند، از این گروه میباشند .

متولدین دهه سوم این ماه اغلب زود رنج – دارای عكسالعمل

سریع – نسبت به آینده كم اعتماد و به همین دلیل، بی علاقه به

معاشرت – دارای نوعی احساس نگرانی درونی و ناشناخته كه

اغلب تا پایان عمر آنها را ترك نمیكند. این افراد عموماً فعال و

پركار و مشكل پسند هستند. به راحتی اقناع نمی‏شوند – در

زندگی خانوادگی اغلب منفیگرا هستند – در امور اجتماعی

محتاط و گاه ترسو هستند. اینان افرادی خودمتكی بوده و

شراكت برایشان خوب نیست. این افراد اغلب تندرو بوده و

برای رسیدن به هدف خود دست به هر كاری میزنند. از لحاظ

شغلی بعضاً با بیگانگان فعالیت میكنند و اغلب به موازین

سنتی و ملی وابستگی ندارند. این افراد بعضاً پایبند اخلاق

نبوده و به مال و ثروت اهمیت زیادی میدهند. اغلب

سیاستمداران و دیپلماتها از این گروه میباشند

 

صفحه اصلی