تبلیغات
   

متولدین دهه اول این ماه طالعی نیك دارند و در زندگی اجتماعی

و اقتصادی و خانوادگی موفق هستند. اغلب شخصیتهای دینی

و اجتماعی، از متولدین این دهه میباشند، این افراد دارای

هوش و ذكاوت – تحمل خوبپرانرژی – درونگرا – دارای

افكاری ثابت – عموماً دارای شهرت و موفقیت اجتماعی می

باشند. مشاغل موافق با اینان: فعالیتهای دریایی – صیادی و

قایقرانی – سدسازیآب و آبیاری – عمرانی – امور عام

المنفعه – مشاغل سیار و آزاد و ... میباشد .

متولدین دهه دوم این ماه، افرادی حساس – ناپایدار – تأثیرپذیر

– دو شخصیتی 0 دمدمی مزاج – متعصب و پایبند به تعهدات

اجتماعی و اقتصادی و خانوادگی – به علت عدم ثبات روانی،

از برخورد صحیح با مشكلات ناتوان، اما در مشكلات دیگران

توانا و مشاور و مددكار میباشند. این افراد مریدانی صادق –

دوستانی وفادار – طالب طبیعت و سیر و سفر – و اغلب دارای

عمری طولانی خواهند بود .

متولدین دهه سوم این ماه، افرادی اجتماعی – فعال – شجاع –

مغرور – سختگیر – جدی – دارای نظم و انضباطپایبند

سنتها – مخالف نوآوری – دارای شخصیت غریزی و تمایلات

جسمانی – در برخورد خشن و تندخو- با محیط اطراف

ناسازگار – ماجراجو – قدرت طلب – متكی به نیروی جسمانی

در امور خانوادگی سركش – بعضاً در زندگی زناشویی ناموفق

و مواجه با شكست – اهل سیر و سفر و ....
   

مشاغل مورد علاقه متولدین این دهه از ماه سرطان اغلب

گوناگون بوده و از ساختمان سازی تا تخصصهای علمی و

مهندسی و غیره است. گاه تنوع شغلی و زندگی این افراد تا حد

خانه به دوشی پیش میرود

 

صفحه اصلی