تبلیغات
 

شخصیت كلی متولدین سال گربه
 موجودی لطیف
این نماد را در ویتنام،‌گربه و در ژاپن خرگوش دانسته اند؛ حال گربه باشد یا خرگوش، هر دو هنگام سقوط، روی چهار دست و پای خود فرود می آیند. متولدان سال گربه شادترین انسان ها و اشخاصی خوش ذوق، اهل معاشرت، عاقل،‌بردبار و كمی بلند پرواز هستند كه هنگام برخورد با دیگران شرافتمندانه رفتار می كنند. هیچ كس نمی تواند آنها را دست كم بگیرد؛ زیرا همراهان خوبی هستند و می دانند چگونه و كجا به درد آدم بخورند.

اما به مصداق مثلی،‌ « گل بی خار كجاست » و اتفاقاً متولدان سال گربه انسانی هایی سطحی هستند و این بدان معناست كه ویژگی های خوب آنان نیز ظاهری و سطحی است.

گربه دوستدار جمع و جمع نیز دوستار گربه است. او موجودی زود جوش است و بودن در كنار دیگران را بسیار دوست دارد؛ اما گاهی غیبت و شایعه پراكنی می كند و در نهایت زیركی، نكته سنجی و دقت این كار را انجام می دهد. در اصل،‌ گفت و گوی درباره حقایق كاملاً ناخوشایند، برای او كار دشواری است.

گربه ها عاشق ضیافت هستند و به حخاطر سلیقه بی نظیرشان،‌ اغلب داری خانه های زیبایی می باشند. آنها دنیا پرست و گاه خود آرا و فخر فروش هستند. خانم گربه ها به نشان دادن تربیت و فرهنگ معلومات جدید خود، علاقه عجیبی دارند؛‌ تنها اب این انگیزه كه در آن زمینه مشخص خودی نشان دهند و در این راه، ممكن است مسائل دیگری را كه از اهمیت بیشتری بر خوردارند، نادیده بگیرند.

گربه به سادگی برانگیخته و خشمگین نمی شود. او آرام، خونسرد و صلح جو است. و بیشتر خود را احساساتی نشان می دهد تا این كه واقعاً حساس باشد. امور شخصی و خصوصی بیش از مشكلات بزرگ اجتماعی او را متاثّر می كند و حتی می توان گفت كمك گربه هم از قحطی،‌جنگ و فاجعه های دیگر انسانی نمی گریزد، مگر آن كه زندگی خودش در معرض این خطرات واقع شود كه در آن صورت، شیرازه زندگیش از هم می پاشد و آن قدر تحملش كم می شود كه ممكن است تن به مرگ بسپارد. این حیوان خیلی زود به گریه می افتد اما به همان سرعت هم آرام و قرار پیدا می كند. خانم گربه ها از حالت افسردگی و روانی خود به عنوان كار آمد ترین حربه برای جلب نظر و محبت دیگران سود می برند.

گربه ها محافظه كارند و از هر آن چه كه آرامش زندگی شان را بر هم بزند یا ریگ كفش و اسباب دردسرشان شود؛ بیزارند. نیاز نها به حفظ آسایش و امنیت زندگی، بسیار بیش از دیگران است.

از آن جا كه گربه محتاط و شاید هم كمی ترسو كم روست، هیچ گاه مسؤولیت انجام كاری را نمی پذیرد مگر آن كه از پیش سبك و سنگینش كرده و تمام جوانب ان را در نظر گرفته باشد. همین خصلت است كه دیگران آن را در گربه می پسندند و می كوشند در امور مهم خود با او رایزنی كنند.

گریه نماد موفقیت در كسب و تجارت است و معمولا به عنوان تاجری زیرك كه هر كس با او قرارداد كسب و كار امضا كند، نمی تواند از زیر بار ان شانه خالی كند شناخته می شود. پیش بینی های او اغلب درست است و سود و منفعت را بو می كشد. گربه به ظاهر بسیار آرم و متین و قابل اعتماد به نظر می رسد؛ اما در حقیقت، به شدت اهل ساخت و پاخت است. استعداد او در عرصه رقابت های تجاری مانند خرید و فروش اشیای عتیقه - كه به شم اقتصادی نیاز دارد به خوبی آشكار و شكفته می شود. پرداختن به فعالیت های سیاسی و حقوقی،‌ امكان بهره مندی از یك زندگی راحت، بدون تشویش خاطر و مطابق میل را برای گربه مهیا می كند.

خانم گربه ها در تمام مشاغلی كه نیاز به ذوق، سلیقه، درك اجتماعی و برخورد خوب دارد، می درخشند. سیاستمدارنی كه طالب پیشرفت هستند، بهتر است با خانم های متولد سال گربه ازدواج كنند؛ زیرا آنان تیز بین، نكته سنج، خردمند و راز دار هستند و در عین حال كدبانو های برازنده ای هستند كه با بودن در كنار همسرانشان باعث افزایش شهرت آنان می شوند. خانم گربه ها از این كه طرف توجه اطرافیان خود قرار بگیرند، لذت می برند.

اگر چه گربه نسبت به منسوبان خود دلسوز، فداكار، مهربان، صمیمی و صادق است و به راحتی به دوستان نزدیكش كمك مالی می كند؛ اما در واقع، چندان پای بند خانواده نیست و اغلب با پدر و مادر و فرزندانش احساس بیگانگی بیشتری می كند، تا با دوستان برگزیده خود.

خانم گربه ها تا زمانی كه مطرح باشند، وظایف مادرانه خود را به خوبی انجام می دهند، اما این غریزه در آنها بسیار ضعیف و تا حدی ساختگی است.

گربه به آسانی با بز كنار می آید و برای ذوق هنری و روح هنرمندانه او ارزش بسیار قائل است. او به دنبال وجوه اشتراك می گردد و بوالهوسی های بز چندان آزرده اش نمی كند.

سگ درستكار و خوك حساس و نكته سنج نیز به راحتی با گربه كنار می آیند؛ اما خروس و موش سر سازگاری با گربه ندارند و بهتر است مثل جن و بسم الله از یك دیگر دوری كنند.

روابط كاری و عاشقانه گربه با بر همواره آكنده از التهاب و تشنج است. گربه خویشاوند و هم نژاد ببر است و چون حیله های او را می شناسد، حنای ببر پیش او رنگ ندارد و می كوشد از درد سر و گرفتاری پرهیز كند.

زندگی گربه، در صورتی با آرامش و آسایش دلخواهش سپری می شود كه با حوادث پیش بینی نشده، مهیج، شگفت انگیز و خانمان بر انداز رو به رو نشود. او ا از جنگ ها، انقلاب ها و حوادث طبیعی باكی نیست؛ زیرا اصولاً برا ناملایمات آفریده نشده است و اگر با ناكامی و شكست رو به رو شود، ه بسا كه دیوانه شود و خودكشی كند. ترك اصول اخلاقی رای او به مراتب آسانتر از قبول شكست است.
   
مردم شرق دور، گربه ( با خرگوش ) را موجودی مشكوك و غیر قابل اعتماد می دانند. آنها بر این باورند كه ساحره ها و جادوگران خود را به شكل گربه در می آورند. در اروپا قرون وسطی گربه ها را به گناه ارتباط با شیطان، زنده در آتش می سوزاندند. این باورها دور از حقیقت و خرافی است؛‌ زیرا از سوی دیگر، می بینیم كه در مصر باستان گربه ها مثل خدایان پرستش می شدند.

باری، كوتاه سخن آن كه گربه خواه معبود باشد، خواه شیطان و یا هیچ كدام از این ها، نمی توان این واقعیت را از نظر دور داشت كه همواره هاله ای از رمز و اسطوره سیمای گربه را در بر گرفته و پرده ای سحرآمیز پیش روی او كشیده است.

در پایان باید به این نكته اشاره كنیم كه گربه به ظاهر ضعیف، ممكن است به آسانی به موجودی قدرتمند و خوف انگیز تبدیل شود

افراد مشهور متولد سال گربه گربه ها یكه تازان عرصه سیاست بوده اند. فیدل كاسترو ( كسی كه نمی توان منكر كارآیی سیاسی او شد )، رئیس جمهور تروخیلو، ملكه ویكتوریا، استالین، دومدیسی و رئیس جمهور بورقیبه همگی در سال گربه متولد شده اند.

فلاسفه و پیشوایان مذهبی مانند مارتین لوتركینگ، كنفسیوس و مالكوم ماگریدج نیز متولد سال گربه بوده اند.

اما بر خلاف قول مشهور، ماری آنتوانت، آن بولین، اواپرون یا گاریبالدی بی شك تحت نفوذ نماد دیگر متولد شده بودند. آنان شخصیت هایی برتر داشتند.

از دیگر گربه ها می توان به:

پیراندلو، اینشتاین، اورسون ولز، توسكانی نی، فیلد مارشال سلیم، آرتور میلر، استاندال و ژرژسیمون اشاره كرد

مشاغل مناسب متولد سال گربه مانكن، خیاط، طراح لباس، دكوراتور داخلی، عتیقه فروش، مسؤول پذیرش، مغازه دار، صاحب دارو خانه، داروساز یا متخصص زیبایی، مشاور حقوقی، وكیل دعاوی، دفتردار اسناد رسمی، قاضی، كارگزار بورس، دلال یا سفته باز، نماینده سیاسی، سفیر كبیر، مسافرخانه دار

متولدین ماههای سال گربه

گربه وحشی! او اغلب چنگ می زند

فروردین

گربه ملوس! او كنار آتش می خوابد و چنگ نمی زند.

اردیبهشت

گربه ولگرد و نا آرام! او به دنبال خطر می رود.

خرداد

گربه ناز پرورده! او به بی كاری و بی هدفی خود اهمیتی نمی دهد. او ناز و دوست داشتنی و كمی وارفته است

تیر

گربه ببر صفت! او در نگاه اول آرام به نظر می رسد؛ اما مراقب پنجه هایش باشید!

مرداد

گربه عاقل! او به خوبی می تواند از عهده كارها بر آید.

شهریور

گربه چاپلوس! او كمی غمگین و مالیخولیایی، و دارای حالتی زنانه است. گربه متولد مهر جذاب و مورد علاقه خانم هاست

مهر

گربه افسونگر! مراقب سحر و افسون او باشید

آبان

گربه نابغه! او بهترین و متعادل ترین گربه هاست

آذر

گربه بازیچه افسوس گذشته! او خشك ترین و غیر اجتماعی ترین گربه هاست.

دی

گربه دستكار و فداكار! دوست فوق العاده است و باید نویسنده شود.

بهمن

گربه، گربه، گربه! بله، گربه ضرب در سه. همنشینی با او، در جمع دوستان، واقعا لذت بخش است.

اسفند


رابطه عاطفی ( زن ) متولدین سال گربه

اگر چه خانم گربه موجود آرامی است؛ اما همیشه در اندیشه خوردن موش است. موشی كه سرش بوی قرمه سبزی ندهد، از این رابطه حذر می كند

موش

امكان پذیر است. این دو برای هم ساخته نشده اند، خانم گربه صبور، محتاط و كمی بد اخلاق است!

گاو

این رابطه تا اندازه ای پیچیده است؛ ولی این دو یك دیگر را به خوبی درك می كنند. خانم گربه می داند چگونه با ببر راه بیاید

ببر

چرا كه نه؟ البته اگر هر دو عاقل و بالغ باشند!

گربه

زوج بسیار خوبی هستند. گربه از امتیازات اجتماعی و نكته سنجی خاصی برخوردار است كه حس جاه طلبی اژدها را اقناع می كند

اژدها

اوه... شاید بله... البته تا زمانی كه مار آرامش خود را از دست ندهد. پایان خوشی در انتظار مار نیست

مار

رابطه بسیار خوبی است. گربه در خانه ای راحت و در جمع دوستان و نزدیكانش به سر خواهد برد و همین برای او كافی است

اسب

چرا كه نه؟ اگر گربه كمی پولدار و برخوردار باشد- حتی اگر عاشق یك دیگر نباشند- دوستان خوبی برای هم خواهند بود

بز

یك خانه ییلاقی كوچك و زیبا باعث می شود میمون چشمش را به روی خیلی از چیزها ببندد!

میمون

هرگز امكان پذیر نیست. زیاده روی های خروس- حتی اگر مهم نباشد- گربه را عصبانی خواهد كرد.

خروس

بله، اگر چه دیوانگی است. خانم گربه، خانه ای آرام و خیر خواهی را برای سگ به ارمغان خواهد آورد.

سگ

تا زمانی كه خانم گربه، بتواند هرزه گردی های خوك را تحمل كند، همه چیز خوب پیش خواهد رفت! اما خوك هم باید سرگرمی های بیرون از خانه را طوری ترتیب دهد كه خانم گربه متوجه آنها نشود

خوك


رابطه دوستی متولدین سال گربه با سالهای

هیهات! نظر گربه درباره موش برو و برگرد ندارد و مطمئناً به هیچ وجه دوستانه نیست

موش

رابطه اجتماعی آنها خوب است

گاو

آنها یك دیگر را خوب می فهمند، اما گربه ببر را جدی نمی گیرد و باعث رنجش او می شود

ببر

بله، بله، بله. به روزهایی بیندیشید كه كنار آتش می نشینند و غیبت می كنند

گربه

آه! بله، بله! چیز دیگری نمی توان گفت!

اژدها

بله، آنها می توانند گفت و گوی های طولانی و هیجان آوری با یك دیگر داشته باشند

مار

یك رابطه اجتماعی عالی و چه بسا یك دوستی واقعی.

اسب

بله، گربه هنرمند بودن بز را تحسین می كند و هوسبازی های بز برای او سرگرم كننده است.

بز

دو دست خوب، دو همدست. بهتر است این دو را با هم تنها بگذاریم

میمون

نه، جسارت و ناشكیبایی خروس بیش از حد است و گربه را كسل خواهد كرد

خروس

بله، دست كم گربه از روی ترحم حرف های سگ را گوش خواهد داد، حتی اگر كاری از دستش ساخته نباشد.

سگ

بله، به شرط آن كه زیاد با هم بیرون نروند؛ چون پرخاشگری خوك گربه را می ترساند.

خوك


رابطه شغلی متولدین سال گربه با سالهای

سر و كار پیدا كردن با گربه، به ویژه برای موش، هولناك است

موش

بیچاره گاو! گربه از هوش سرشار او سو ء استفاده خواهد كرد؛ اما بهتر است گربه نیز مراقب باشد!

گاو

امكان پذیر است. گربه می تواند برای ببر مفید واقع شود. این دو كامل كننده یكدیگرند؛ چرا كه ببر جسور و بی باك و گربه محتاط است.

ببر

می شود گفت بله! می توانند در كار وكالت، همكار شوند یا در یك دانشگاه تدریش كنند؛ حتی می توانند مغازه عتیقه فروشی هم باز كنند!

گربه

بله، گربه پیش از تصمیم گیری پندهای خوبی می دهد؛ اما تصمیم گیری را به عهده اژدها می گذارد.

اژدها

بله، اگر به جای حرف زدن، به كار بپردازند، همكاری موفقیت آمیزی خواهند داشت.

مار

سرگرمی خوبی است! گربه شیطان و حقه باز است؛ اما اسب می تواند در برابر او از خود مواظبت كند. چه زندگی اجتماعی جالبی

اسب

گربه خوش سلیقه است و در انتخاب مهارت دارد. او می تواند بز را به فعالیت وادارد و خلاق سازد. شراكت سودمندی است.

بز

تلاش بیهوده ای است. هر یك از این دو می داند چگونه از خود در برابر دیگری مراقبت كند؛ اما نتیجه ای در بر نخواهد داشت

میمون

بهتر است خروس مواظب باشد؛ زیرا گربه از همكاری با او غرضی دارد كه وی از آن آگاه نیست

خروس

گربه با هوش و واقع بین و سگ با وفا و مادی گراست. این دو می توانند برای یكدیگر مفید واقع شوند

سگ

بله. گربه هوشیار و خوك بیش از حد خوش اقبال است. آنها با همكاری یك دیگر پول فراوانی عایدشان خواهد شد.

خوك


ارتباط میان پدر و مادرمتولد سال گربه و فرزندان متولد سال :

گربه با موش بازی می كند. به هر حال؛ احتمال موفقیت او كم است.

موش

گربه به این كودك عجیب، با تعجب و نگرانی نگاه می كند. در حقیقت گربه نمی تواند از سر به سر گذاشتن با بچه اش خودداری كند

گاو

زیاد بد نیست. حس شوخ طبعی میان این دو - حتی اگر باعث جریحه دار شدن ببر شود - بیش از اندازه پیش می رود

ببر

آنها خیلی خوب با هم كنار می آیند و هیچ مشكلی وجود ندارد

گربه

اگر اژدها در خانه آرام باشد و داد و فریاد به راه نیندازد، گربه او را تحمل می كند

اژدها

رابطه خوبی است. این دو صحبت های زیادی برای هم دارند و دوستانه با هم می سازند. این رابطه دوستانه موجب خوشحالی گربه خواهد شد

مار

گربه صلح و دوست است و به اسب آزادی عمل می دهد.

اسب

برای بز بسیار خوب است! گربه به او كمك می كند و با درك افكار و احساساتش، او را تحسین و تشویق می كند

بز

میمون اكنون می داند با چه كسی طرف است. فریب دادن گربه كار آسانی نیست

میمون

گربه هیچ گاه خروس را جدی نمی گیرد و بانگ و ظاهر خروس برای او جالب نیست

خروس

گربه ملوس، آرام و صلح دوست باعث شادی و خوشحالی فراوان سگ می شود و اگر مادر گربه باشد، چه بهتر

سگ

بدك نیست، اما خوك احساساتی از بی اعتنایی و خونسردی گربه عذاب می كشد

خوك