تبلیغات
ریشه های طویل

   
اگر برای تنه درخت خود ریشه کشیده اید ، تنها چیزی که در زندگی

شما اهمیت دارد امنیت خاطر است . شما در طبیعت خود واقعگرا

و هوشیار هستید و همیشه طوری رفتار می کنید که این امنیت را

داشته باشید . در زندگی عاطفی ، تعادلی بین خواسته های دل و

توصیه های عقلتان برقرار می کنید و به همین دلیل روابط عاطفی

تان از بیشتر جنبه ها قبل از آن که پرهیجان و گرم باشد سرد و

حساب شده است


صفحه اصلی