تبلیغات
شاخه های برهنه و نوک تیز

   
شما همیشه در حالت تدافعی هستید و حس می کنید دیگران می خواهند

به نوعی به شما حمله کنند، به همین دلیل در بیشتر موارد ، قبل

از هر اقدام از طرف آنها خودتان حمله را آغاز می کنید . می توان

گفت که در شخصیت شما خارهایی هست که خیلی راحت حاضرید

آن را به جان و روح اطرافیان وارد کنید . این خارها در ضمن

نشانه ی بخشی پنهان در طبیعت شماست که تلخی کلام و

دوستانه نبودن رفتارتان را موجب می شود . سعی کنید آرامش

داشته باشید و به ضمیر پنهان خود اجازه دهید شما را در جهت

دوست داشتن مردم و خوبی ها هدایت کند ، تا برای همه محبوب

و دوست داشتنی باشید ، چون خوشبختانه استعداد محبت و

مهربانی کردن در وجود شما نهفته است و شما فقط باید آن را

پرورش دهید

صفحه اصلی