تبلیغات

شاخه های انبوه و گره خورده


 

شما از نظر منطق و اندیشه به اندازه کافی بالغ شده اید و می توانید

تعادل را در زندگییتان برقرار کنید  . زیرا احساسات مهاجمانه و

افراطی و خواسته های نامعقول ندارید اصلا جاه طلب و افزون

خواه نیستید و از رقابت با اطرافیان خوشتان نمی آید . بیش از

حد به خانه و خانواده و دوستان خود وابسته هستید . تمام

مراحل سخت و بحرانی را به خوبی پشت سر می گذارید زیرا در

طبیعت شماخصوصیات انفعالی و تائید پذیری شدیدی نهفته است

 بدخواهان ممکن است این آرامش فکری شما را ناشی از نتبلی

بدانند


صفحه اصلی